Evanjelický2. Korintským1,22

2. Korintským 1:22

On nás aj za­pečatil a dal nám do sŕdc záv­davok Ducha.


Verš v kontexte

21 Boh je Ten, ktorý nás upevňuje s vami pre Kris­ta; On nás aj po­mazal, 22 On nás aj za­pečatil a dal nám do sŕdc záv­davok Ducha. 23 Boha volám za sved­ka svojej duše, že len zo še­tr­nos­ti k vám ne­prišiel som ešte do Korin­tu.

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 ktorý si nás i za­pečatil a dal záv­davok Ducha do našich sŕdc.

Evanjelický

22 On nás aj za­pečatil a dal nám do sŕdc záv­davok Ducha.

Ekumenický

22 On nás aj označil pečaťou a Ducha dal do našich sŕdc ako záv­davok.

Bible21

22 který nás také označil svou pečetí a dal nám do srd­cí Du­cha jako záru­ku.