Ekumenický2. Korintským1,22

2. Korintským 1:22

On nás aj označil pečaťou a Ducha dal do našich sŕdc ako záv­davok.


Verš v kontexte

21 Ten však, ktorý nás spolu s vami robí pev­nými v Kristovi a po­mazal nás, je Boh. 22 On nás aj označil pečaťou a Ducha dal do našich sŕdc ako záv­davok. 23 Volám však Boha za sved­ka svojej duše, že len z ohľadu na vás som doteraz ne­prišiel do Korin­tu.

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 ktorý si nás i za­pečatil a dal záv­davok Ducha do našich sŕdc.

Evanjelický

22 On nás aj za­pečatil a dal nám do sŕdc záv­davok Ducha.

Ekumenický

22 On nás aj označil pečaťou a Ducha dal do našich sŕdc ako záv­davok.

Bible21

22 který nás také označil svou pečetí a dal nám do srd­cí Du­cha jako záru­ku.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček