Roháček2. Korintským1,22

2. Korintským 1:22

ktorý si nás i za­pečatil a dal záv­davok Ducha do našich sŕdc.


Verš v kontexte

21 Avšak ten, kto nás spolu s vami upevňuje v Kris­ta a nás po­mazal, je Bôh, 22 ktorý si nás i za­pečatil a dal záv­davok Ducha do našich sŕdc. 23 No, ja volám Boha za sved­ka na svoju dušu, že pre­to, že som vás šet­ril, ne­prišiel som viac do Korin­tu.

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 ktorý si nás i za­pečatil a dal záv­davok Ducha do našich sŕdc.

Evanjelický

22 On nás aj za­pečatil a dal nám do sŕdc záv­davok Ducha.

Ekumenický

22 On nás aj označil pečaťou a Ducha dal do našich sŕdc ako záv­davok.

Bible21

22 který nás také označil svou pečetí a dal nám do srd­cí Du­cha jako záru­ku.