Evanjelický1. Petrov1,16

1. Petrov 1:16

Veď je na­písané: Buďte svätí, lebo aj ja som svätý!


Verš v kontexte

15 ale ako svätý je Ten, ktorý vás po­volal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní. 16 Veď je na­písané: Buďte svätí, lebo aj ja som svätý! 17 A ak vzývate Ot­ca, ktorý bez upred­nos­tňovania súdi každého podľa jeho diela, konaj­te v báz­ni, kým ste tu na zemi.

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Pre­tože je na­písané: Buďte svätí, lebo ja som svätý!

Evanjelický

16 Veď je na­písané: Buďte svätí, lebo aj ja som svätý!

Ekumenický

16 Veď je na­písané: Buďte svätí, lebo ja som svätý!

Bible21

16 Je pře­ce psáno: „Buď­te svatí, ne­boť já jsem svatý.“