Ekumenický1. Petrov1,16

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Petrov 1:16

Veď je na­písané: Buďte svätí, lebo ja som svätý!


Verš v kontexte

15 no rov­nako, ako je svätý ten, čo vás po­volal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní. 16 Veď je na­písané: Buďte svätí, lebo ja som svätý! 17 A ak vzývate ako Otca toho, čo súdi ne­stran­ne každého podľa jeho skut­kov, žite v bázni počas svoj­ho po­bytu v cudzine.

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Pre­tože je na­písané: Buďte svätí, lebo ja som svätý!

Evanjelický

16 Veď je na­písané: Buďte svätí, lebo aj ja som svätý!

Ekumenický

16 Veď je na­písané: Buďte svätí, lebo ja som svätý!

Bible21

16 Je pře­ce psáno: „Buď­te svatí, ne­boť já jsem svatý.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček