Ekumenický1. Petrov1,16

1. Petrov 1:16

Veď je na­písané: Buďte svätí, lebo ja som svätý!


Verš v kontexte

15 no rov­nako, ako je svätý ten, čo vás po­volal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní. 16 Veď je na­písané: Buďte svätí, lebo ja som svätý! 17 A ak vzývate ako Otca toho, čo súdi ne­stran­ne každého podľa jeho skut­kov, žite v bázni počas svoj­ho po­bytu v cudzine.

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Pre­tože je na­písané: Buďte svätí, lebo ja som svätý!

Evanjelický

16 Veď je na­písané: Buďte svätí, lebo aj ja som svätý!

Ekumenický

16 Veď je na­písané: Buďte svätí, lebo ja som svätý!

Bible21

16 Je pře­ce psáno: „Buď­te svatí, ne­boť já jsem svatý.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček