Roháček1. Petrov1,16

1. Petrov 1:16

Pre­tože je na­písané: Buďte svätí, lebo ja som svätý!


Verš v kontexte

15 ale podľa toho Svätého, ktorý vás po­volal, aj sami buďte svätí, v každom ob­covaní. 16 Pre­tože je na­písané: Buďte svätí, lebo ja som svätý! 17 A jest­li Ot­com nazývate toho, ktorý bez ohľadu na osobu súdi podľa toho, jaký je čí skutok, choďte v báz­ni po čas svoj­ho pút­nic­tva

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Pre­tože je na­písané: Buďte svätí, lebo ja som svätý!

Evanjelický

16 Veď je na­písané: Buďte svätí, lebo aj ja som svätý!

Ekumenický

16 Veď je na­písané: Buďte svätí, lebo ja som svätý!

Bible21

16 Je pře­ce psáno: „Buď­te svatí, ne­boť já jsem svatý.“