Evanjelický1. Kronická9,41

1. Kronická 9:41

Synovia Míchovi: Pítón, Melech, Tach­réa a Ácház.


Verš v kontexte

40 Jonatánov syn bol Meríbaal a Meríbaal splodil Míchu. 41 Synovia Míchovi: Pítón, Melech, Tach­réa a Ácház. 42 Acház splodil Jaeru, Jaera splodil Álemeta, Az­máveta a Zim­rího. Zim­rí splodil Mócu.

späť na 1. Kronická, 9

Príbuzné preklady Roháček

41 A synovia Míchovi boli: Piton, Melech, Tach­rea a Achaz.

Evanjelický

41 Synovia Míchovi: Pítón, Melech, Tach­réa a Ácház.

Ekumenický

41 Synovia Míkovi: Píton, Melek, Tach­rea a Acház.

Bible21

41 Synové Mí­kovi: Pi­ton, Me­lech, Tachrea a Achaz.