Evanjelický1. Kráľov1,34

1. Kráľov 1:34

Tam ho kňaz Cádók a prorok Nátan po­mažú za kráľa nad Iz­raelom. Po­tom za­trúb­te na roh a zvolaj­te: Nech žije kráľ Šalamún!


Verš v kontexte

33 a kráľ im po­vedal: Vez­mite so sebou sluhov svoj­ho pána, po­saďte môj­ho syna Šalamúna na moju mulicu a od­veďte ho ku Gíchónu. 34 Tam ho kňaz Cádók a prorok Nátan po­mažú za kráľa nad Iz­raelom. Po­tom za­trúb­te na roh a zvolaj­te: Nech žije kráľ Šalamún! 35 Po­tom pôj­dete za ním. A on na­stúpi a po­sadí sa na môj trón. On bude kraľovať po mne, lebo jeho som ustanovil za knieža nad Iz­raelom i nad Júdom.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

34 A tam ho po­maže Cádok, kňaz, a Nátan, prorok, za kráľa nad Iz­raelom, a za­trúbite na trúbu a po­viete: Nech žije kráľ Šalamún!

Evanjelický

34 Tam ho kňaz Cádók a prorok Nátan po­mažú za kráľa nad Iz­raelom. Po­tom za­trúb­te na roh a zvolaj­te: Nech žije kráľ Šalamún!

Ekumenický

34 Tam ho kňaz Cádok a prorok Nátan po­mažú za kráľa nad Iz­raelom. Nato za­trúb­te na roh a zvolaj­te: Nech žije kráľ Šalamún!

Bible21

34 Tam ať ho kněz Sádok a pro­rok Nátan pro­hlásí za krále nad Iz­rae­lem. Po­tom trub­te na be­raní roh a vo­lej­te: ‚Ať ži­je král Šalomoun!‘