Evanjelický1. Kráľov1,15

1. Kráľov 1:15

Batšeba sa teda po­brala do izby ku kráľovi. Kráľ bol už veľmi starý a Šunémčan­ka Abíšag ho ob­sluhovala.


Verš v kontexte

14 Kým sa ty budeš zhovárať s kráľom, vstúpim aj ja za tebou a po­tvr­dím tvoje slová. 15 Batšeba sa teda po­brala do izby ku kráľovi. Kráľ bol už veľmi starý a Šunémčan­ka Abíšag ho ob­sluhovala. 16 Batšeba sa uklonila, vzdala kráľovi poc­tu; nato sa kráľ opýtal: Čo chceš?

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 A tak vošla Bat-šeba ku kráľovi do iz­by. A kráľ bol veľmi starý, a Abizaga Sunamit­ská po­sluhovala kráľovi.

Evanjelický

15 Batšeba sa teda po­brala do izby ku kráľovi. Kráľ bol už veľmi starý a Šunémčan­ka Abíšag ho ob­sluhovala.

Ekumenický

15 Nato sa Batšeba odo­brala do izby ku kráľovi. Kráľ bol už veľmi starý a Šunémčan­ka Abíšag ho opat­rovala.

Bible21

15 Batše­ba tedy veš­la ke krá­li do ložnice. Král už byl vel­mi starý a pečova­la o něj Šu­ne­mi­tka Abišag.