Evanjelický1. Kráľov1,16

1. Kráľov 1:16

Batšeba sa uklonila, vzdala kráľovi poc­tu; nato sa kráľ opýtal: Čo chceš?


Verš v kontexte

15 Batšeba sa teda po­brala do izby ku kráľovi. Kráľ bol už veľmi starý a Šunémčan­ka Abíšag ho ob­sluhovala. 16 Batšeba sa uklonila, vzdala kráľovi poc­tu; nato sa kráľ opýtal: Čo chceš? 17 Od­vetila mu: Pane môj, ty si pri­sahal svojej služob­nici na svoj­ho Boha Hos­podina: Šalamún, tvoj syn, bude kráľom po mne; on za­sad­ne na môj trón.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 A Bat-šeba sa zo­hla a po­klonila sa kráľovi. A kráľ po­vedal: Čo chceš?

Evanjelický

16 Batšeba sa uklonila, vzdala kráľovi poc­tu; nato sa kráľ opýtal: Čo chceš?

Ekumenický

16 Batšeba úk­lonom po­zdravila kráľa. Kráľ sa spýtal: Čo si želáš?

Bible21

16 Batše­ba padla na ko­le­na a poklo­ni­la se krá­li. " si pře­ješ?" ze­ptal se.