Roháček1. Kráľov1,15

1. Kráľov 1:15

A tak vošla Bat-šeba ku kráľovi do iz­by. A kráľ bol veľmi starý, a Abizaga Sunamit­ská po­sluhovala kráľovi.


Verš v kontexte

14 A hľa, kým ty tam budeš ešte hovoriť s kráľom, voj­dem ja za tebou a do­pl­ním tvoje slová. 15 A tak vošla Bat-šeba ku kráľovi do iz­by. A kráľ bol veľmi starý, a Abizaga Sunamit­ská po­sluhovala kráľovi. 16 A Bat-šeba sa zo­hla a po­klonila sa kráľovi. A kráľ po­vedal: Čo chceš?

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 A tak vošla Bat-šeba ku kráľovi do iz­by. A kráľ bol veľmi starý, a Abizaga Sunamit­ská po­sluhovala kráľovi.

Evanjelický

15 Batšeba sa teda po­brala do izby ku kráľovi. Kráľ bol už veľmi starý a Šunémčan­ka Abíšag ho ob­sluhovala.

Ekumenický

15 Nato sa Batšeba odo­brala do izby ku kráľovi. Kráľ bol už veľmi starý a Šunémčan­ka Abíšag ho opat­rovala.

Bible21

15 Batše­ba tedy veš­la ke krá­li do ložnice. Král už byl vel­mi starý a pečova­la o něj Šu­ne­mi­tka Abišag.