Evanjelický1. Korintským14,13

1. Korintským 14:13

Pre­to, kto hovorí jazykom, nech sa mod­lí, aby mohol aj vy­kladať.


Verš v kontexte

12 Tak aj vy, keďže hor­líte za duchov­né dary, hľaďte, aby ste sa roz­hojňovali v nich na budovanie cir­kvi. 13 Pre­to, kto hovorí jazykom, nech sa mod­lí, aby mohol aj vy­kladať. 14 Lebo keď sa mod­lím jazykom, mod­lí sa môj duch, ale moja myseľ je bez ovocia.

späť na 1. Korintským, 14

Príbuzné preklady Roháček

13 Pre tú príčinu ten, kto hovorí jazykom, nech sa mod­lí, že by vy­kladal.

Evanjelický

13 Pre­to, kto hovorí jazykom, nech sa mod­lí, aby mohol aj vy­kladať.

Ekumenický

13 Pre­to ten, kto hovorí jazyk­mi, nech sa mod­lí, aby vy­kladal.

Bible21

13 Kdo mluví v jazycích, ať se pro­to mod­lí, aby je mohl vy­kládat.