Evanjelický1. Korintským14,12

1. Korintským 14:12

Tak aj vy, keďže hor­líte za duchov­né dary, hľaďte, aby ste sa roz­hojňovali v nich na budovanie cir­kvi.


Verš v kontexte

11 Keď teda ne­poz­nám zmysel hlasu, budem cudzin­com tomu, čo hovorí, a ten, čo hovorí, bude mne cudzin­com. 12 Tak aj vy, keďže hor­líte za duchov­né dary, hľaďte, aby ste sa roz­hojňovali v nich na budovanie cir­kvi. 13 Pre­to, kto hovorí jazykom, nech sa mod­lí, aby mohol aj vy­kladať.

späť na 1. Korintským, 14

Príbuzné preklady Roháček

12 Tak aj vy, pre­to že ste hor­liv­cami za duchovné dary, na vzdelanie cir­kvi hľadaj­te, aby ste hoj­neli.

Evanjelický

12 Tak aj vy, keďže hor­líte za duchov­né dary, hľaďte, aby ste sa roz­hojňovali v nich na budovanie cir­kvi.

Ekumenický

12 Tak aj vy, keďže sa hor­livo usilujete o duchovné dary, usiluj­te sa oplývať tým, čo slúži na budovanie cir­kvi.

Bible21

12 Stejné je to s vá­mi. Když jste tedy tak hor­liví po du­chovních da­rech, snaž­te se v nich vy­růst pro po­sílení církve.