Bible21Zjevení21,2

Zjevení 21:2

Uvi­děl jsem svaté město, Nový Je­ruzalém, jak se­stu­puje od Boha z ne­be, připra­vený jako ne­věs­ta okrášlená pro svého muže.


Verš v kontexte

1 Po­tom jsem uvi­děl nové nebe a novou ze­mi. Ne­boť první nebe a první země po­mi­nuly a moře již ne­bylo. 2 Uvi­děl jsem svaté město, Nový Je­ruzalém, jak se­stu­puje od Boha z ne­be, připra­vený jako ne­věs­ta okrášlená pro svého muže. 3 Us­lyšel jsem mo­cný hlas z trůnu: „Hle, Boží stánek s lid­mi: bude byd­let s nimi a oni bu­dou jeho lid; Bůh sám bude s nimi a bude je­jich Bo­hem.

späť na Zjevení, 21

Príbuzné preklady Roháček

2 A ja Ján som videl to sväté mes­to, nový Jeruzalem, so­stupujúce od Boha z neba, pri­hotovené jako ne­ves­tu, oz­dobenú jej mužovi.

Evanjelický

2 A videl som sväté mes­to, nový Jeruzalem, zo­stupovať z neba od Boha, pri­pravený ako ne­ves­tu vy­zdobenú svoj­mu ženíchovi.

Ekumenický

2 A videl som, ako z neba od Boha zo­stupuje sväté mes­to, nový Jeruzalem, pri­pravené ako ne­ves­ta oz­dobená pre svoj­ho ženícha.

Bible21

2 Uvi­děl jsem svaté město, Nový Je­ruzalém, jak se­stu­puje od Boha z ne­be, připra­vený jako ne­věs­ta okrášlená pro svého muže.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček