EkumenickýZjavenie19,17

Zjavenie 19:17

Po­tom som videl jed­ného an­jela stáť v slnku. Mohut­ným hlasom skríkol na všet­ky vtáky, ktoré leteli stredom neba: Poďte, zhromaždite sa na veľkú Božiu hos­tinu,


Verš v kontexte

16 Na plášti a na bed­rách má na­písané meno: Kráľ kráľov a Pán pánov. 17 Po­tom som videl jed­ného an­jela stáť v slnku. Mohut­ným hlasom skríkol na všet­ky vtáky, ktoré leteli stredom neba: Poďte, zhromaždite sa na veľkú Božiu hos­tinu, 18 aby ste jed­li telá kráľov, telá voj­vod­cov, telá moc­nárov, telá koní a tých, čo sedia na nich, i telá všet­kých, slobod­ných i ot­rokov, malých i veľkých.

späť na Zjavenie, 19

Príbuzné preklady Roháček

17 A videl som jed­ného an­jela, ktorý stál v sl­n­ci a skríkol velikým hlasom a po­vedal všet­kým vtákom, lietajúcim pro­stred­kom neba: Poďte a shromaždite sa k veľkej večeri veľkého Boha,

Evanjelický

17 Videl som an­jela stáť v sln­ku, a skríkol mohut­ným hlasom všet­kým vtákom, ktoré lietajú upro­stred neba: Poďte, zhromaždite sa na veľký hod Boží,

Ekumenický

17 Po­tom som videl jed­ného an­jela stáť v slnku. Mohut­ným hlasom skríkol na všet­ky vtáky, ktoré leteli stredom neba: Poďte, zhromaždite sa na veľkú Božiu hos­tinu,

Bible21

17 Po­tom jsem uvi­děl jedno­ho an­dě­la, jak sto­jí ve slun­ci; a vy­kři­kl mo­cným hla­sem na všech­ny ptáky lé­tající stře­dem ne­be: „Po­jď­te, shro­máždě­te se k hostině ve­likého Bo­ha,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček