RoháčekZjavenie19,17

Zjavenie 19:17

A videl som jed­ného an­jela, ktorý stál v sl­n­ci a skríkol velikým hlasom a po­vedal všet­kým vtákom, lietajúcim pro­stred­kom neba: Poďte a shromaždite sa k veľkej večeri veľkého Boha,


Verš v kontexte

16 A na svojom rúchu a na svojich bed­rách má na­písané meno: Kráľ kráľov a Pán pánov. 17 A videl som jed­ného an­jela, ktorý stál v sl­n­ci a skríkol velikým hlasom a po­vedal všet­kým vtákom, lietajúcim pro­stred­kom neba: Poďte a shromaždite sa k veľkej večeri veľkého Boha, 18 aby ste jed­ly telá kráľov, telá tisíc­nikov, telá sil­ných a telá koní a tých, ktorí sedia na nich, a telá všet­kých, slobod­ných i sluhov i malých i veľkých.

späť na Zjavenie, 19

Príbuzné preklady Roháček

17 A videl som jed­ného an­jela, ktorý stál v sl­n­ci a skríkol velikým hlasom a po­vedal všet­kým vtákom, lietajúcim pro­stred­kom neba: Poďte a shromaždite sa k veľkej večeri veľkého Boha,

Evanjelický

17 Videl som an­jela stáť v sln­ku, a skríkol mohut­ným hlasom všet­kým vtákom, ktoré lietajú upro­stred neba: Poďte, zhromaždite sa na veľký hod Boží,

Ekumenický

17 Po­tom som videl jed­ného an­jela stáť v slnku. Mohut­ným hlasom skríkol na všet­ky vtáky, ktoré leteli stredom neba: Poďte, zhromaždite sa na veľkú Božiu hos­tinu,

Bible21

17 Po­tom jsem uvi­děl jedno­ho an­dě­la, jak sto­jí ve slun­ci; a vy­kři­kl mo­cným hla­sem na všech­ny ptáky lé­tající stře­dem ne­be: „Po­jď­te, shro­máždě­te se k hostině ve­likého Bo­ha,