EkumenickýZjavenie1,20

Zjavenie 1:20

Tajom­stvo sied­mich hviezd, ktoré si videl po mojej pravici, a sied­mich zlatých sviet­nikov je toto: Sedem hviezd, to sú an­jeli sied­mich cir­kví a sedem sviet­nikov, to je sedem cir­kví.


Verš v kontexte

18 a Živý. Bol som mŕt­vy a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče smr­ti a pod­svetia. 19 Na­píš teda, čo si videl, čo je a čo sa stane po­tom. 20 Tajom­stvo sied­mich hviezd, ktoré si videl po mojej pravici, a sied­mich zlatých sviet­nikov je toto: Sedem hviezd, to sú an­jeli sied­mich cir­kví a sedem sviet­nikov, to je sedem cir­kví.

späť na Zjavenie, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 Tajom­stvo sied­mich hviezd, ktoré si videl na mojej pravici, a sedem zlatých sviet­nikov je toto: Sedem hviezd sú an­jeli sied­mich sborov, a sedem sviet­nikov, ktoré si videl, je sedem sborov.

Evanjelický

20 Tajom­stvo sied­mich hviezd, ktoré si videl na mojej pravici, a sied­mich zlatých sviet­nikov je toto: sedem hviezd, to sú an­jeli sied­mich cir­kev­ných zborov, a sedem sviet­nikov je sedem cir­kev­ných zborov.

Ekumenický

20 Tajom­stvo sied­mich hviezd, ktoré si videl po mojej pravici, a sied­mich zlatých sviet­nikov je toto: Sedem hviezd, to sú an­jeli sied­mich cir­kví a sedem sviet­nikov, to je sedem cir­kví.

Bible21

20 Toto je tajem­ství těch sed­mi hvězd, které jsi vi­děl v mé pravici, a těch sed­mi zlatých svícnů: Sedm hvězd jsou an­dělé sed­mi církví a sedm svícnů je sedm církví.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček