EkumenickýZjavenie1,18

Zjavenie 1:18

a Živý. Bol som mŕt­vy a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče smr­ti a pod­svetia.


Verš v kontexte

17 Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕt­vy. On položil na mňa pravicu a po­vedal: Neboj sa! Ja som Pr­vý a Po­sled­ný 18 a Živý. Bol som mŕt­vy a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče smr­ti a pod­svetia. 19 Na­píš teda, čo si videl, čo je a čo sa stane po­tom.

späť na Zjavenie, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 a ten Živý. A bol som mŕt­vy, ale hľa, som živý na veky vekov. Ameň. A mám kľúče pek­la i smr­ti.

Evanjelický

18 a živý; bol som mŕt­vy, a hľa, som živý naveky vekov a mám kľúče smr­ti a pod­svetia.

Ekumenický

18 a Živý. Bol som mŕt­vy a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče smr­ti a pod­svetia.

Bible21

18 ten Živý. Byl jsem mrt­vý, a hle, jsem živý na věky věků. Já mám klíče smrti i záhrobí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček