EkumenickýŽidom4,14

Židom 4:14

Keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho Syna, držme sa vy­znania.


Verš v kontexte

13 A nieto tvora, čo by bol preň ne­viditeľný. Všet­ko je ob­nažené a od­kryté pred očami toho, ktorému sa budeme zod­povedať. 14 Keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho Syna, držme sa vy­znania. 15 Veď ne­máme veľkňaza, ktorý by ne­mohol spolu­cítiť s našimi slabosťami, ale veľkňaza, ktorý bol vo všet­kom skúšaný, ale nedopus­til sa hriechu.

späť na Židom, 4

Príbuzné preklady Roháček

14 Keď tedy máme takého veľkého veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Syna Božieho, držme vy­znanie.

Evanjelický

14 Pre­tože máme veľkého Veľkňaza, ktorý prenikol nebesá, Ježiša, Syna Božieho, pri­dŕžaj­me sa vy­znania.

Ekumenický

14 Keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho Syna, držme sa vy­znania.

Bible21

14 Když má­me tak úžasného ve­lekněze – Božího Syna Ježíše, který vešel až do nebe – drž­me se pevně svého vy­znání.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček