EkumenickýŽidom12,19

Židom 12:19

ani k hlasu poľnice a zvuku slov. Tí, čo ho počuli, prosili, aby im viac ne­znelo slovo.


Verš v kontexte

18 Ne­prib­lížili ste sa k hmatateľnému a plápolajúcemu ohňu ani k čierňave, k temnote alebo búr­ke, 19 ani k hlasu poľnice a zvuku slov. Tí, čo ho počuli, prosili, aby im viac ne­znelo slovo. 20 Ne­moh­li totiž zniesť príkaz: Ak sa čo i len zviera dot­kne vr­chu, nech je ukameňované.

späť na Židom, 12

Príbuzné preklady Roháček

19 ku zvuku trúby a k hlasu slov, čo tí, ktorí ho počuli, prosili, žeby im viacej nebolo hovorené slovo,

Evanjelický

19 ani k hučaniu trúby a hr­motu slov, ktoré - keď počuli (Židia) - prosili, aby sa k nim viac nehovorilo;

Ekumenický

19 ani k hlasu poľnice a zvuku slov. Tí, čo ho počuli, prosili, aby im viac ne­znelo slovo.

Bible21

19 k trou­bení polnice a k hla­su znějící­mu tak, že když jej slyše­li, pro­si­li, aby k nim už ne­mlu­vil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček