EkumenickýŽidom10,32

Židom 10:32

Roz­pamätaj­te sa na tie pr­vé dni, v ktorých ste boli osvietení a pre­konali ste veľký boj v utrpeniach.


Verš v kontexte

31 Hroz­né je pad­núť do rúk živého Boha. 32 Roz­pamätaj­te sa na tie pr­vé dni, v ktorých ste boli osvietení a pre­konali ste veľký boj v utrpeniach. 33 Boli ste vy­stavení verej­nému hanobeniu a sužovaniu, inokedy ste boli spoločník­mi tých, ktorých stih­lo to is­té.

späť na Židom, 10

Príbuzné preklady Roháček

32 Spomínaj­te si na predošlé dni, v ktorých súc osvietení, ztr­peli ste mnohý boj utr­pení,

Evanjelický

32 Roz­pomeňte sa na predošlé dni, v ktorých ste boli osvietení a pre­stáli ste mnoho bojov utr­penia:

Ekumenický

32 Roz­pamätaj­te sa na tie pr­vé dni, v ktorých ste boli osvietení a pre­konali ste veľký boj v utrpeniach.

Bible21

32 Roz­po­meň­te se na dřívější dny – ko­lik zápasů a utrpení jste po svém osvícení mu­se­li pod­stou­pit!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček