EkumenickýŽidom10,33

Židom 10:33

Boli ste vy­stavení verej­nému hanobeniu a sužovaniu, inokedy ste boli spoločník­mi tých, ktorých stih­lo to is­té.


Verš v kontexte

32 Roz­pamätaj­te sa na tie pr­vé dni, v ktorých ste boli osvietení a pre­konali ste veľký boj v utrpeniach. 33 Boli ste vy­stavení verej­nému hanobeniu a sužovaniu, inokedy ste boli spoločník­mi tých, ktorých stih­lo to is­té. 34 Veď ste tr­peli spolu s väzňami a s radosťou ste znášali, keď vás ob­rali o majetok, lebo ste vedeli, že máte lepší a trvalejší majetok.

späť na Židom, 10

Príbuzné preklady Roháček

33 keď ste za jed­no po­haneniami a súženiami bývali divad­lom a za druhé účast­ník­mi tých, ktorí boli tiež tak zmietaní.

Evanjelický

33 raz hanobení, raz sužovaní boli ste (svetu) divad­lom, inokedy ste spolu­cítili s tými, ktorých stih­lo to is­té.

Ekumenický

33 Boli ste vy­stavení verej­nému hanobeniu a sužovaniu, inokedy ste boli spoločník­mi tých, ktorých stih­lo to is­té.

Bible21

33 Někdy vás veřejně vy­stavova­li urážkám a po­nižování, jin­dy jste se sami po­stavi­li za ty, s ni­miž se tak­to za­cháze­lo.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček