EkumenickýŽidom10,31

Židom 10:31

Hroz­né je pad­núť do rúk živého Boha.


Verš v kontexte

30 Veď po­známe toho, kto po­vedal: Mne pat­rí po­msta, ja sa od­platím. Pán bude súdiť svoj ľud. 31 Hroz­né je pad­núť do rúk živého Boha. 32 Roz­pamätaj­te sa na tie pr­vé dni, v ktorých ste boli osvietení a pre­konali ste veľký boj v utrpeniach.

späť na Židom, 10

Príbuzné preklady Roháček

31 Strašné je upad­núť do rúk živého Boha.

Evanjelický

31 Je hroz­né upad­núť do rúk živého Boha.

Ekumenický

31 Hroz­né je pad­núť do rúk živého Boha.

Bible21

31 Jak hroz­né je upadnout do ru­kou živého Bo­ha!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček