EkumenickýŽidom1,14

Židom 1:14

Vari nie sú všet­ci služob­nými duch­mi po­slanými slúžiť tým, čo majú zdediť spásu?


Verš v kontexte

12 a zvinieš ich ako plášť, ako odev a zmenia sa. Ty si však ten is­tý a tvoje roky ne­pres­tanú. 13 A kedy ktorému z anjelov po­vedal: Seď po mojej pravici, kým ne­položím tvojich ne­priateľov za pod­nožku tvojim nohám? 14 Vari nie sú všet­ci služob­nými duch­mi po­slanými slúžiť tým, čo majú zdediť spásu?

späť na Židom, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 Či nie sú všet­ci svätos­lužob­nými duchami, po­sielanými do služby pre tých, ktorí majú zdediť spasenie?

Evanjelický

14 Či nie sú všet­ci služob­nými duch­mi, po­sielanými slúžiť tým, čo majú zdediť spásu?

Ekumenický

14 Vari nie sú všet­ci služob­nými duch­mi po­slanými slúžiť tým, čo majú zdediť spásu?

Bible21

14 An­dělé jsou ovšem pouzí služebníci, du­chové po­sílaní sloužit těm, ji­mž se má do­stat spásy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček