EkumenickýŽidom1,13

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Židom 1:13

A kedy ktorému z anjelov po­vedal: Seď po mojej pravici, kým ne­položím tvojich ne­priateľov za pod­nožku tvojim nohám?


Verš v kontexte

12 a zvinieš ich ako plášť, ako odev a zmenia sa. Ty si však ten is­tý a tvoje roky ne­pres­tanú. 13 A kedy ktorému z anjelov po­vedal: Seď po mojej pravici, kým ne­položím tvojich ne­priateľov za pod­nožku tvojim nohám? 14 Vari nie sú všet­ci služob­nými duch­mi po­slanými slúžiť tým, čo majú zdediť spásu?

späť na Židom, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 A ktorému z an­jelov po­vedal kedy: Seď po mojej pravici, do­kiaľ ne­položím tvojich ne­priateľov za pod­nož tvojich nôh?

Evanjelický

13 A kedy ktorému an­jelovi po­vedal: Po­saď sa mi na pravici, do­kiaľ Ti ne­priateľov ne­položím za pod­nož?

Ekumenický

13 A kedy ktorému z anjelov po­vedal: Seď po mojej pravici, kým ne­položím tvojich ne­priateľov za pod­nožku tvojim nohám?

Bible21

13 A které­mu z an­dělů kdy řekl: „Seď po mé pravici, než ti tvé ne­přá­te­le k no­hám po­ložím“?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček