EkumenickýŽalmy89,49

Žalmy 89:49

Kto kedy žil tak, že ne­uz­rel sm­rť a za­chránil si dušu z moci ríše mŕt­vych? — Sela —


Verš v kontexte

48 Roz­pomeň sa, aký je ľud­ský vek! Akých po­minuteľných si stvoril všet­kých ľudí!
49 Kto kedy žil tak, že ne­uz­rel sm­rť a za­chránil si dušu z moci ríše mŕt­vych? — Sela —
50 Kde sú, Pane, pred­chádzajúce prejavy tvojej milos­ti, o ktorých si pri­sahal Dávidovi vo svojej ver­nos­ti?

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

49 Kde ktorý človek by žil a ne­uvidel smr­ti, ktorý by vy­tr­hol svoju dušu z ruky še­ola? ! Sélah.

Evanjelický

49 Kto môže žiť tak, aby ne­uvidel sm­rť, a za­chránil si dušu z moci pod­svetia? Sela.

Ekumenický

49 Kto kedy žil tak, že ne­uz­rel sm­rť a za­chránil si dušu z moci ríše mŕt­vych? — Sela —

Bible21

49 Kdo může žít, smrt nikdy nespatřit? Kdo za­chrání svůj život z moci pod­světí? sé­la

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček