EkumenickýŽalmy89,50

Žalmy 89:50

Kde sú, Pane, pred­chádzajúce prejavy tvojej milos­ti, o ktorých si pri­sahal Dávidovi vo svojej ver­nos­ti?


Verš v kontexte

49 Kto kedy žil tak, že ne­uz­rel sm­rť a za­chránil si dušu z moci ríše mŕt­vych? — Sela —
50 Kde sú, Pane, pred­chádzajúce prejavy tvojej milos­ti, o ktorých si pri­sahal Dávidovi vo svojej ver­nos­ti?
51 Roz­pomeň sa, Pane, na po­tupenie svojich sluhov. V hrudi nosím po­hanenie od národov,

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

50 Kde je tvoja driev­na rôz­na milosť, Pane, k­torú si pri­sahal Dávidovi vo svojej prav­de?

Evanjelický

50 Kde sú Tvoje pr­vot­né milos­tivé skut­ky, Pane, o ktorých si pri­sahal Dávidovi vo svojej ver­nos­ti?

Ekumenický

50 Kde sú, Pane, pred­chádzajúce prejavy tvojej milos­ti, o ktorých si pri­sahal Dávidovi vo svojej ver­nos­ti?

Bible21

50 Kam se tvá první lás­ka, Pane, poděla? Na svo­ji věrnost jsi Davi­dovi přísahal!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček