EkumenickýŽalmy78,58

Žalmy 78:58

Urážali ho na obet­ných výšinách a mod­lami ho pod­necovali do žiar­livos­ti.


Verš v kontexte

57 Od­klonili sa a spreneverili ako ich ot­covia, zlyhali ako ne­spoľah­livý luk.
58 Urážali ho na obet­ných výšinách a mod­lami ho pod­necovali do žiar­livos­ti.
59 Boh to počul, roz­hneval sa a ú­pl­ne za­vr­hol Iz­rael.

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

58 A popudzovali ho svojimi výšinami a svojimi rytinami ho roz­necovali k žiar­livos­ti.

Evanjelický

58 Popudzovali Ho svojimi výšinami, svojimi mod­lár­skymi rez­bami Ho roz­horčovali.

Ekumenický

58 Urážali ho na obet­ných výšinách a mod­lami ho pod­necovali do žiar­livos­ti.

Bible21

58 Po­pou­ze­li ho svý­mi výšinami, rozzuřili ho svý­mi mod­la­mi!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček