EkumenickýŽalmy78,50

Žalmy 78:50

Uvoľnil ces­tu svoj­mu hnevu, ich duše ne­ušet­ril pred sm­rťou, ich život vy­dal na­pos­pas morovej nákaze.


Verš v kontexte

49 Po­slal na nich páľavu svoj­ho hnevu, prud­kého hnevu, prch­kos­ti a súženia, húf po­slov záhuby.
50 Uvoľnil ces­tu svoj­mu hnevu, ich duše ne­ušet­ril pred sm­rťou, ich život vy­dal na­pos­pas morovej nákaze.
51 V Egypte po­zabíjal všet­ko pr­vorodené, pr­votiny plod­nej sily v Chámových stanoch.

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

50 Spravil svojemu hnevu ces­tu, ne­ušet­ril ich duše od smr­ti a ich statok vy­dal na­pos­pas moru.

Evanjelický

50 Ot­voril ces­tu svoj­mu hnevu, ich duše ne­ušet­ril od smr­ti, ich život vy­dal moru.

Ekumenický

50 Uvoľnil ces­tu svoj­mu hnevu, ich duše ne­ušet­ril pred sm­rťou, ich život vy­dal na­pos­pas morovej nákaze.

Bible21

50 Otevřel průchod pro svůj hněv, před sa­mou smr­tí je nešetřil, morové ráně je všech­ny vy­stavil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček