EkumenickýŽalmy78,51

Žalmy 78:51

V Egypte po­zabíjal všet­ko pr­vorodené, pr­votiny plod­nej sily v Chámových stanoch.


Verš v kontexte

50 Uvoľnil ces­tu svoj­mu hnevu, ich duše ne­ušet­ril pred sm­rťou, ich život vy­dal na­pos­pas morovej nákaze.
51 V Egypte po­zabíjal všet­ko pr­vorodené, pr­votiny plod­nej sily v Chámových stanoch.
52 Svoj ľud však viedol ako ov­ce. Púšťou ich sprevádzal ako stádo,

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

51 A po­bil všet­ko pr­vorodené v Egyp­te, pr­votiny sily v stánoch Chámových.

Evanjelický

51 V Egyp­te po­bil všet­ko pr­vorodené, pr­votiny mužs­kej sily v stanoch Chámových.

Ekumenický

51 V Egypte po­zabíjal všet­ko pr­vorodené, pr­votiny plod­nej sily v Chámových stanoch.

Bible21

51 V Egyptě po­bil všech­no prvorozené, ten výkvět mládí ve stanech Cha­mových.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček