EkumenickýŽalmy74,15

Žalmy 74:15

Ot­voril si prameň i po­tok, vy­sušil si mohut­né riečne riavy.


Verš v kontexte

14 Ro­zdr­vil si hlavy Leviatana, dal si ho za po­krm žralokom.
15 Ot­voril si prameň i po­tok, vy­sušil si mohut­né riečne riavy.
16 Tvoj je deň, tvoja je i noc, určil si mies­to nebes­kým svet­lám i sln­ku.

späť na Žalmy, 74

Príbuzné preklady Roháček

15 Ty si rozt­voril prameň a po­tok. Ty si vy­sušil rieky trvalého toku.

Evanjelický

15 Ty si vy­viedol prameň i po­tok, vy­sušil stále tečúce rieky.

Ekumenický

15 Ot­voril si prameň i po­tok, vy­sušil si mohut­né riečne riavy.

Bible21

15 Ty jsi dal průchod pra­menným vodám, mohutné ře­ky ty jsi vy­sušil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček