EkumenickýŽalmy66,2

Žalmy 66:2

Spievaj­te na slávu jeho mena, jeho slávu šír­te chválo­spevom!


Verš v kontexte

1 Zbor­maj­strovi. Pieseň. Žalm. Hlas­ne jasaj Bohu, celá zem!
2 Spievaj­te na slávu jeho mena, jeho slávu šír­te chválo­spevom!
3 Po­vedz­te Bohu: Úžas­né sú tvoje skut­ky! Taká ne­smier­na je tvoja moc, že ti po­chlebujú tvoji ne­priatelia.

späť na Žalmy, 66

Príbuzné preklady Roháček

2 Ospevuj­te slávu jeho mena! Po­kladaj­te si jeho chválu za slávu!

Evanjelický

2 ospevuj­te slávu Jeho mena a sláv­nym rob­te Jeho chválo­spev!

Ekumenický

2 Spievaj­te na slávu jeho mena, jeho slávu šír­te chválo­spevom!

Bible21

2 o jeho slavném jménu zpívejte, jeho chválu slavně hlásej­te!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček