EkumenickýŽalmy66,1

Žalmy 66:1

Zbor­maj­strovi. Pieseň. Žalm. Hlas­ne jasaj Bohu, celá zem!


Verš v kontexte

1 Zbor­maj­strovi. Pieseň. Žalm. Hlas­ne jasaj Bohu, celá zem!
2 Spievaj­te na slávu jeho mena, jeho slávu šír­te chválo­spevom!
3 Po­vedz­te Bohu: Úžas­né sú tvoje skut­ky! Taká ne­smier­na je tvoja moc, že ti po­chlebujú tvoji ne­priatelia.

späť na Žalmy, 66

Príbuzné preklady Roháček

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Pieseň. Žalm. Po­krikuj­te radost­ne Bohu, celá zem!

Evanjelický

1 Pre hudob­ný pred­nes. Pieseň. Žalm. Zvučne plesaj Bohu, celá zem,

Ekumenický

1 Zbor­maj­strovi. Pieseň. Žalm. Hlas­ne jasaj Bohu, celá zem!

Bible21

1 Zpívaný žalm pro předního zpěváka. Ať vo­lá ra­dostně k Bohu ce­lý svět,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček