EkumenickýŽalmy33,14

Žalmy 33:14

Z miesta, kde tróni, po­zoruje všet­kých obyvateľov zeme.


Verš v kontexte

13 Hos­podin hľadí z nebies, vidí všet­kých ľudí.
14 Z miesta, kde tróni, po­zoruje všet­kých obyvateľov zeme.
15 Ten, ktorý každému zvlášť stvár­nil srd­ce, všíma si všet­ky ich skut­ky.

späť na Žalmy, 33

Príbuzné preklady Roháček

14 Zo stanovišťa svoj­ho obyd­lia po­zerá na všet­kých obyvateľov zeme,

Evanjelický

14 Z mies­ta, kde tróni, hľadí na všet­kých obyvateľov zeme,

Ekumenický

14 Z miesta, kde tróni, po­zoruje všet­kých obyvateľov zeme.

Bible21

14 z mís­ta, kde trůní, zkou­má po­hle­demvšech­ny, kdo byd­lí na ze­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček