EkumenickýŽalmy2,6

Žalmy 2:6

Ja som ustanovil svoj­ho kráľa na Si­one, na svojom svätom vr­chu.


Verš v kontexte

5 Vtedy v hneve pre­hovorí, svojou prch­kosťou ich vy­ľaká:
6 Ja som ustanovil svoj­ho kráľa na Si­one, na svojom svätom vr­chu.
7 Oznamujem roz­hod­nutie Hos­podina. Po­vedal mi: Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil.

späť na Žalmy, 2

Príbuzné preklady Roháček

6 Ale ja som ustanovil svoj­ho kráľa nad Si­onom, vr­chom svojej svätos­ti.

Evanjelický

6 Ja sám som ustanovil svoj­ho kráľa na Si­one, na svojom svätom vr­chu!

Ekumenický

6 Ja som ustanovil svoj­ho kráľa na Si­one, na svojom svätom vr­chu.

Bible21

6 „Já sám jsem us­tanovil svého krále­na Si­o­nu – své svaté hoře!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček