EkumenickýŽalmy2,7

Žalmy 2:7

Oznamujem roz­hod­nutie Hos­podina. Po­vedal mi: Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil.


Verš v kontexte

6 Ja som ustanovil svoj­ho kráľa na Si­one, na svojom svätom vr­chu.
7 Oznamujem roz­hod­nutie Hos­podina. Po­vedal mi: Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil.
8 Požiadaj ma a dám ti národy ako dedičs­tvo, končiny zeme do vlast­níc­tva.

späť na Žalmy, 2

Príbuzné preklady Roháček

7 Rozp­rávať budem o ustanovení zákona. Hos­podin mi po­vedal: Ty si môj syn; ja som ťa dnes splodil.

Evanjelický

7 Vy­rozp­rávam roz­hod­nutie Hos­podinovo. Riekol mi: Ty si môj Syn; ja som Ťa dnes splodil.

Ekumenický

7 Oznamujem roz­hod­nutie Hos­podina. Po­vedal mi: Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil.

Bible21

7 Po­vím, co pro­hlásil Hospodin. Řekl mi: „Jsi můj syn, já jsem ode dneška Ot­cem tvým!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček