EkumenickýŽalmy2,2

Žalmy 2:2

Spolčujú sa po­zem­skí králi, vlád­covia sa spolu radia proti Hos­podinovi a jeho po­mazanému:


Verš v kontexte

1 Prečo sa búria národy a ľudia vy­mýšľajú darom­nos­ti?
2 Spolčujú sa po­zem­skí králi, vlád­covia sa spolu radia proti Hos­podinovi a jeho po­mazanému:
3 Roz­trh­nime putá a od­hoďme ich po­v­razy!

späť na Žalmy, 2

Príbuzné preklady Roháček

2 Kráľovia zeme sa po­stavujú, a kniežatá sa spolu radia proti Hos­podinovi a proti jeho po­mazanému a hovoria:

Evanjelický

2 Zo­skupujú sa zem­skí králi a kniežatá sa spolu radia proti Hos­podinovi a proti Jeho Po­mazanému:

Ekumenický

2 Spolčujú sa po­zem­skí králi, vlád­covia sa spolu radia proti Hos­podinovi a jeho po­mazanému:

Bible21

2 Králové svě­ta povstali, vládcové stro­jí spiknutípro­ti Hos­po­di­nu a jeho Po­mazané­mu:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček