EkumenickýŽalmy2,3

Žalmy 2:3

Roz­trh­nime putá a od­hoďme ich po­v­razy!


Verš v kontexte

2 Spolčujú sa po­zem­skí králi, vlád­covia sa spolu radia proti Hos­podinovi a jeho po­mazanému:
3 Roz­trh­nime putá a od­hoďme ich po­v­razy!
4 Ten, ktorý tróni na nebesiach, smeje sa, Pán sa im vy­smieva.

späť na Žalmy, 2

Príbuzné preklady Roháček

3 Roz­tr­haj­me ich sväz­ky a za­hoďme od seba ich po­v­razy.

Evanjelický

3 Spretŕhaj­me ich okovy a zhoďme zo seba ich putá!

Ekumenický

3 Roz­trh­nime putá a od­hoďme ich po­v­razy!

Bible21

3 „Po­jď­me roz­lá­mat je­jich okovy, shoďme ze sebe je­jich provazy!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček