EkumenickýŽalmy16,6

Žalmy 16:6

Na utešených mies­tach pri­pad­la mi výmera, veľmi sa mi páči môj podiel.


Verš v kontexte

5 Hos­podin, moje dedičs­tvo a kalich, ty si záruka môj­ho údelu.
6 Na utešených mies­tach pri­pad­la mi výmera, veľmi sa mi páči môj podiel.
7 Velebím Hos­podina, ktorý mi radí, aj v noci mi to pri­pomínajú ob­ličky.

späť na Žalmy, 16

Príbuzné preklady Roháček

6 Mer­né laná mi pad­ly na krás­nych miestach, áno, skvelé dedičs­tvo je u mňa.

Evanjelický

6 Na utešených mies­tach pri­pad­la mi výmena, a veľmi sa mi páči môj podiel.

Ekumenický

6 Na utešených mies­tach pri­pad­la mi výmera, veľmi sa mi páči môj podiel.

Bible21

6 Vy­měře­ny jsou mi blažené krajiny, dostalo se mi skvělé dě­dictví!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček