EkumenickýŽalmy144,6

Žalmy 144:6

Za­siah­ni bles­kom a rozp­ráš ich, vy­streľ šípy a zmäť ich!


Verš v kontexte

5 Hos­podin, na­kloň nebesia a zo­stúp, dot­kni sa vr­chov, aby sa z nich dymilo!
6 Za­siah­ni bles­kom a rozp­ráš ich, vy­streľ šípy a zmäť ich!
7 Vy­stri ruku z výsosti, vy­trh­ni ma a vy­sloboď z veľkých vôd, z rúk cudzin­cov,

späť na Žalmy, 144

Príbuzné preklady Roháček

6 Za­blýs­kaj bles­kom ­hromu a rozp­týľ ich! Pošli svoje strely a predes ich!

Evanjelický

6 Srš blýs­kavicou a rozp­týľ ich; zošli svoje šípy a za­plaš ich!

Ekumenický

6 Za­siah­ni bles­kom a rozp­ráš ich, vy­streľ šípy a zmäť ich!

Bible21

6 Za­sáhni bles­kem, ne­přá­te­le rozptyl, vyšli své šípy, abys je roz­drtil!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček