EkumenickýŽalmy132,3

Žalmy 132:3

Ne­voj­dem do stanu, v ktorom bývam, neľah­nem si na lôžko, na ktorom od­počívam,


Verš v kontexte

2 keď pri­sahal Hos­podinovi a dal sľub Moc­nému Jákobov­mu:
3 Ne­voj­dem do stanu, v ktorom bývam, neľah­nem si na lôžko, na ktorom od­počívam,
4 očiam nedop­rajem spánok ani viečkam zdriem­nutie,

späť na Žalmy, 132

Príbuzné preklady Roháček

3 Ne­voj­dem do stánu svoj­ho domu; ne­vyj­dem na po­steľ svoj­ho ležišťa;

Evanjelický

3 Do stanu svoj­ho domu ne­voj­dem, na lôžko svoj­ho od­počinutia neľah­nem,

Ekumenický

3 Ne­voj­dem do stanu, v ktorom bývam, neľah­nem si na lôžko, na ktorom od­počívam,

Bible21

3 „­Jis­těže ne­ve­jdu do svého domu, na svo­je lůžko ne­leh­nu,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček