EkumenickýŽalmy132,4

Žalmy 132:4

očiam nedop­rajem spánok ani viečkam zdriem­nutie,


Verš v kontexte

3 Ne­voj­dem do stanu, v ktorom bývam, neľah­nem si na lôžko, na ktorom od­počívam,
4 očiam nedop­rajem spánok ani viečkam zdriem­nutie,
5 kým Hos­podinovi nenáj­dem mies­to, príbytok Jákobov­mu Moc­nému.

späť na Žalmy, 132

Príbuzné preklady Roháček

4 is­tot­ne nedám usnúť svojim očiam ani zdriemnuť svojim víčkam,

Evanjelický

4 nedop­rajem si očiam spán­ku, ni viečkam zdriem­nutia,

Ekumenický

4 očiam nedop­rajem spánok ani viečkam zdriem­nutie,

Bible21

4 svým očím ne­dovo­lím usnout, svým víčkům ne­dám pokles­nout,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček