EkumenickýŽalmy118,29

Žalmy 118:29

Ďakuj­te Hos­podinovi, lebo je dob­rý, lebo jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky.


Verš v kontexte

27 Hos­podin je Boh, os­vecuje nás. Zoraďte sláv­nost­ný sprievod s vetvami až k rohom ol­tára.
28 Ty si môj Boh, ďakujem ti; vy­vyšujem ťa, môj Bože!
29 Ďakuj­te Hos­podinovi, lebo je dob­rý, lebo jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky.

späť na Žalmy, 118

Príbuzné preklady Roháček

29 Oslavuj­te Hos­podina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť na veky!

Evanjelický

29 Ďakuj­te Hos­podinovi, lebo je dob­rý; lebo naveky tr­vá Jeho milosť!

Ekumenický

29 Ďakuj­te Hos­podinovi, lebo je dob­rý, lebo jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky.

Bible21

29 Oslavuj­te Hos­po­di­na – je tak dobrý! Jeho lás­ka trvá navěky!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček