EkumenickýŽalmy109,25

Žalmy 109:25

Som im na po­smech, hľadia na mňa a po­triasajú hlavou.


Verš v kontexte

24 Kolená sa mi pod­lamujú od pôs­tu, z tela sa mi vy­tratil tuk.
25 Som im na po­smech, hľadia na mňa a po­triasajú hlavou.
26 Po­môž mi, Hos­podin, môj Boh! Za­chráň ma podľa svoj­ho milo­sr­den­stva!

späť na Žalmy, 109

Príbuzné preklady Roháček

25 A ja som im za po­tupu; keď ma vidia, kývajú svojou hlavou.

Evanjelický

25 Ja som im na po­smech; vidia ma, po­triasajú hlavou.

Ekumenický

25 Som im na po­smech, hľadia na mňa a po­triasajú hlavou.

Bible21

25 Li­dem jsem už jenom pro posměch, hlavami po­třásají, když vi­dí mě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček