EkumenickýŽalmy109,21

Žalmy 109:21

Ty však, Hos­podin, Pán, vy­trh­ni ma pre česť svoj­ho mena a nalož so mnou podľa dob­roty svojej milos­ti,


Verš v kontexte

20 Toto nech je od­plata od Hos­podina mojim protiv­níkom, tým, čo zle hovoria proti mne.
21 Ty však, Hos­podin, Pán, vy­trh­ni ma pre česť svoj­ho mena a nalož so mnou podľa dob­roty svojej milos­ti,
22 lebo som úbohý, chudob­ný a srd­ce mám zranené.

späť na Žalmy, 109

Príbuzné preklady Roháček

21 Ale ty, Hos­podine, môj Pane, učiň so mnou podľa svojej lás­ky pre svoje meno; lebo tvoja milosť je dob­rá; vy­trh­ni ma!

Evanjelický

21 Ale Ty, Hos­podine, Pane, nalož so mnou kvôli svoj­mu menu; vy­trh­ni ma, lebo dob­rá je Tvoja milosť!

Ekumenický

21 Ty však, Hos­podin, Pán, vy­trh­ni ma pre česť svoj­ho mena a nalož so mnou podľa dob­roty svojej milos­ti,

Bible21

21 Hos­po­di­ne, Pane, ty aleza­staň se mě pro jméno své! Jsi tak dob­rý ve své lás­ce – zachraň mě!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček