EkumenickýŽalmy109,13

Žalmy 109:13

Nech je vy­plienené jeho po­tom­stvo, nech je ich meno vy­treté už v druhom po­kolení.


Verš v kontexte

12 Nech mu ni­kto nezachová priazeň, nech sa ni­kto ne­zmiluje nad jeho sirotami.
13 Nech je vy­plienené jeho po­tom­stvo, nech je ich meno vy­treté už v druhom po­kolení.
14 Nech sa vina jeho ot­cov pri­pomína Hos­podinovi, hriech jeho mat­ky nech nie je vy­mazaný.

späť na Žalmy, 109

Príbuzné preklady Roháček

13 Jeho po­tom­stvo nech vy­tnú, a v druhom po­kolení nech je vy­hladené ich meno!

Evanjelický

13 Buď vy­plienené jeho po­tom­stvo, ich meno vy­treté už v druhom kolene.

Ekumenický

13 Nech je vy­plienené jeho po­tom­stvo, nech je ich meno vy­treté už v druhom po­kolení.

Bible21

13 Ať jeho po­tom­ci jsou zce­la vymýceni, jejich jméno ať v příštím poko­lení vy­mizí!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček