EkumenickýŽalmy109,12

Žalmy 109:12

Nech mu ni­kto nezachová priazeň, nech sa ni­kto ne­zmiluje nad jeho sirotami.


Verš v kontexte

11 Nech ho veriteľ pri­praví o všetko, čo má, nech cudzí ulúpia, čo s námahou zís­kal.
12 Nech mu ni­kto nezachová priazeň, nech sa ni­kto ne­zmiluje nad jeho sirotami.
13 Nech je vy­plienené jeho po­tom­stvo, nech je ich meno vy­treté už v druhom po­kolení.

späť na Žalmy, 109

Príbuzné preklady Roháček

12 Nech ne­má ni­koho, kto by mu pre­ukázal milosť, ani nech nie je toho, kto by sa zmiloval nad jeho sirotami.

Evanjelický

12 Nech mu ni­kto nezachová priazeň, ani zmilovanie jeho sirotám.

Ekumenický

12 Nech mu ni­kto nezachová priazeň, nech sa ni­kto ne­zmiluje nad jeho sirotami.

Bible21

12 Ať nemá niko­ho, kdo by ho měl rád, ať není, kdo by jeho si­ro­tky li­toval!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček