EkumenickýŽalmy105,43

Žalmy 105:43

Radost­ne vy­viedol svoj ľud, svojich vy­volených s plesaním.


Verš v kontexte

42 Pamätal na svoje sväté slovo, na Ab­raháma, svoj­ho služob­níka.
43 Radost­ne vy­viedol svoj ľud, svojich vy­volených s plesaním.
44 Dal im krajiny po­hanov, do­stali plody lopoty národov,

späť na Žalmy, 105

Príbuzné preklady Roháček

43 A tak vyviedol svoj ľud s veselosťou, s plesaním svojich vy­volených.

Evanjelický

43 Tak vy­viedol ľud svoj v rados­ti, za plesania svojich vy­volených.

Ekumenický

43 Radost­ne vy­viedol svoj ľud, svojich vy­volených s plesaním.

Bible21

43 Svůj lid teh­dy vy­ve­dl s veselím, svoje vy­vo­lené s jásáním!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček