EkumenickýŽalmy105,44

Žalmy 105:44

Dal im krajiny po­hanov, do­stali plody lopoty národov,


Verš v kontexte

43 Radost­ne vy­viedol svoj ľud, svojich vy­volených s plesaním.
44 Dal im krajiny po­hanov, do­stali plody lopoty národov,
45 aby dbali na jeho ustanovenia a za­chovávali jeho zákony. Haleluja!

späť na Žalmy, 105

Príbuzné preklady Roháček

44 Dal im zeme po­hanov, a zdedili to, čo na­máhavou prácou nadobud­ly národy,

Evanjelický

44 Dal im krajiny po­hanov; zdedili plody trudu národov,

Ekumenický

44 Dal im krajiny po­hanov, do­stali plody lopoty národov,

Bible21

44 Po­tom jim da­roval země pohanů, dědičně zís­ka­li úsi­lí národů,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček