EkumenickýŽalmy105,25

Žalmy 105:25

ktorým zvrátil srd­ce tak, že nenávideli jeho ľud a záker­ne sa správali k jeho služob­níkom.


Verš v kontexte

24 Svoj ľud urobil veľmi plod­ným a sil­nejším, než boli jeho protiv­níci,
25 ktorým zvrátil srd­ce tak, že nenávideli jeho ľud a záker­ne sa správali k jeho služob­níkom.
26 Po­slal Mojžiša, svoj­ho služob­níka, aj Árona, ktorého si vy­volil.

späť na Žalmy, 105

Príbuzné preklady Roháček

25 Pre­vrátil ich srd­ce, aby nenávideli jeho ľud, aby sa ľs­tivo chovali na­proti jeho služob­níkom.

Evanjelický

25 Zvrátil im srd­ce, aby nenávideli Jeho ľud, ú­klady strojili Jeho služob­níkom.

Ekumenický

25 ktorým zvrátil srd­ce tak, že nenávideli jeho ľud a záker­ne sa správali k jeho služob­níkom.

Bible21

25 Ne­chal je nenávi­dět jeho lid, na jeho služebníky aby vy­mýš­le­li lsti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček